ik heb een probleem

Goede raad is duur. was duur.
Heb je problemen waar je mee zit en waar je bij vrienden en kennissen niet verder mee komt, of een geheim waarmee je rondloopt? Kom gewoon eens praten. Een goed gesprek geeft je gegarandeerd helderheid om tot een oplossing te kunnen komen. Geen enkel probleem is onoplosbaar.
Een human givens counseler is een goede luisteraar en een goede adviseur.

De HUMAN GIVENS aanpak is een verzameling van ideeën die voorziet in een holistisch, wetenschappelijk kader voor het begrijpen van de manier waarop zowel individuen als de maatschappij werken. Dit kader omvat de nieuwste wetenschappelijke inzichten van de neurobiologie en psychologie, evenals oude wijsheid en originele nieuwe inzichten. (J.Griffin, I. Tyrell)
De kern is het idee dat de mens, zoals alle organische wezens, met een aantal behoeften geboren wordt. De primaire fysieke behoeften zijn die zoals door Maslow gedefinieerd. De emotionele behoeften zijn gedefinieerd door vele anderen. Indien aan deze behoeften op de juiste manier wordt voldaan, is het niet mogelijk om (geestes) ziek te worden. Geen angst, geen depressie, geen psychose, geen verslaving.
De fysieke behoeften zijn :
Lucht
Water
Voedsel
Bescherming/onderdak
Warmte
Slaap

De emotionele behoeften zijn:
Behoeft aan Veiligheid – een veilige omgeving en ruimte om je daarbinnen te ontwikkelen.
Behoefte Aandacht te krijgen en aandacht te geven
Behoefte aan Autonomie en controle, de verantwoordelijkheid om keuzes te mogen maken
Behoefte aan een Emotionele band met andere mensen en tenminste een persoon die je volledig accepteert.
Behoefte Deel uit te maken van een groter geheel (familie, groep, club, gemeenschap)
Behoefte aan Vriendschap, liefde, plezier en fysieke intimiteit
Behoefte aan Sociale status binnen een sociale groep
Behoefte aan Privacy , gelegenheid om na te denken en ervaringen te consolideren
Behoefte aan Uitdaging, een doel van betekenis.

Om aan al deze behoeften tegemoet te kunnen komen zijn we als mens uitgerust met een “operating system” of “gereedschappen” die we mentale middelen zullen noemen
De mentale middelen zijn:
• Een complex langetermijn-geheugen, waarmee we kunnen leren, zodat we nieuwe kennis kunnen toevoegen aan onze aangeboren kennis.
• inlevingsvermogen om emotioneel contact te kunnen leggen met anderen, gebruik van taal.
• verbeeldingskracht, waarmee we onze aandacht af kunnen leiden van onze emoties en waarmee we creatief kunnen zijn.
• emoties en instincten voor overleving.
• een bewuste, rationele geest die onze emoties kan controleren. Vragen stellen, analyseren en plannen.
• intuitie, de capaciteit om te ‘weten’ —dat wil zeggen, de wereld onbewust door metaforische patroonovereenkomsten te kennen.
• een observerend zelf, dat deel van onszelf dat afstand kan nemen, objectiever en bewust van zichzelf als een uniek centrum van bewustzijn, afgezien van intellect, emotie en conditioning
• een dromend brein, dat de integriteit van onze genetische erfenis elke nacht bewaart door metaforisch niet uitgekomen verwachtingen van de vorige dag in de amygdala onschadelijk te maken en in het reguliere geheugen (de hippocampus) op te slaan.

Alle behoeften en mentale middelen samen vormen de menselijke aanleg om te overleven en worden de Human Givens genoemd.

Het belangrijke uitgangspunt van de Human Givens-benadering, dat iemand niet ziek kan zijn als aan alle fysieke en emotionele behoeften in balans is voldaan. Dan rijst de vraag naar mogelijke oorzaken, wanneer iemand ziek is.

• Het fysieke of sociale milieu is giftig.
Denk in het eerste geval aan milieuvervuiling, in het tweede geval aan het moderne leven dat verschillende kenmerken vertoont, die ons vermogen om effectief gebruik te maken van onze “mentale middelen”verstoort. Denk bijv. te hoge werkdruk, sociale eisen, aan grote organisaties, die invloed uitoefenen op ons leven met regels, verordeningen en administraties.
• sociale groepen, die uit elkaar vallen.
De uitspraak “it takes two to make a child, it takes a city to raise a child” geeft aan dat er een wijder sociaal systeem nodig is voor onze pubers en adolescenten. Maar die sociale cohesie is in onze samenleving niet meer aanwezig.
• iemands intern geleidingssysteem kan beschadigd zijn, genetisch, door ongeval of vergiftigd door alcohol of drugs, waardoor de mentale middelen niet (goed) functioneren.
• onvoldoende inname van voedsel voor opbouw of onderhoud van het fysieke lichaam.
• psychologische schade ten gevolge van trauma
• verkeerde opvoeding of stappen in de opvoeding die zijn gemist zoals het aanleren van bepaalde vaardigheden, zoals sociale vaardigheden.
• misbruik van het voorstellingsvermogen/ verbeelding door het maken van zorgen of het inschatten van mensen en/of gebeurtenissen.

Goede raad is duur

Was, was duur. Want dankzij internet is veel kennis, zoals deze, vrij beschikbaar.
Het enige wat je hoeft te doen is je eigen situatie te vergelijken met de gegeven kennis en iemand te zoeken, die je vertrouwd, met wie je je geheimen wilt delen. Een raadsman of vrouw, die je de weg wijst.
Kortdurend, transparant en vertrouwelijk.
Blijf er niet langer over malen of mee rondlopen.
Problemen zijn er om op te lossen, maar niet als je in bed ligt.
Kom gewoon eens praten.
Velen gingen je al voor.
Als problemen helder worden zijn ze makkelijker oplosbaar.