Human Givens Coaching en Counselling


Wanneer aan onze basale innerlijke  behoeften wordt voldaan zijn we emotioneel en fysiek gezond. Deze behoeften worden “givens” genoemd, omdat zij genetisch in ons zijn geprogrammeerd.

Iedereen heeft behoefte aan veiligheid, aandacht, controle, liefde, verbinding  met onze omgeving en uitdaging of competentie.We willen ook graag uitdaging in ons leven, waardoor het leven zinvol wordt.

Om aan deze behoeften te kunnen voldoen beschikken we ook over een aantal natuurlijke gaven, zoals een rationeel verstand,  geheugen, probleemoplossend vermogen, zelfbewustzijn, een goed inbeeldingsvermogen en vele denkstijlen, die we nodig hebben in een snel veranderende omgeving.

Indien onze emotionele behoeften niet worden vervuld of onze gaven niet of verkeerd worden gebruikt raken we in onbalans wat een uitwerking kan hebben op onze directe omgeving.

Een goed voorbeeld is ons inbeeldingsvermogen. Iedereen heeft in meerdere of mindere mate de gave om je een bepaalde situatie voor te stellen. Zo kun je je van te voren voorbereiden op een examen wat je moet doen, een verhaal wat je gaat vertellen, een spreekbeurt, presentatie of sollicitatie. Wanneer je je inbeeldingsvermogen positief gebruikt kijk je naar de kansen en mogelijkheden en wanneer je het negatief bekijkt kijk je naar de  onmogelijkheden. De keuze die je hierin maakt is meestal geen bewuste keuze, maar gebaseerd op een mix van ervaringen en denkstijlen. Welnu, deze zijn te beïnvloeden en dus ook te veranderen. Daardoor kun je succesvoller worden.

De human givens methode focussed op jouw specifieke probleem, kijkt naar op jouw  onvervulde behoeften en  inventariseert jouw talenten en toekomstige mogelijkheden. Er wordt altijd duidelijk uitgelegd hoe een en ander werkt. Met zachtheid en geheel naar jouw wens en op jouw tempo worden,  door middel van geleide verbeelding,  de gewenste veranderingen ingeoefend. Misschien leuk om te weten dat deze methode ook is gebruikt bij het coachen van een succesvol olympisch team. Vaak krijg je ook een concrete taak mee om de ingeoefende veranderingen meteen in de praktijk uit te proberen. De ervaring leert dat resultaat al zichtbaar is na een of twee sessies.

stap-1

Ga naar werkwijze >>