Resultaat


 

  • stress is “killing”

   Ja, stress is levensbedreigend.
   Er wordt wel gezegd dat er gezonde en ongezonde stress bestaat. Dat is onjuist.
   Er bestaat zoiets als stress en “being stretched”. En er is een wezenlijk verschil tussen die twee.
   Stress is altijd slecht voor je, vooral als het te lang aanhoudt. Het dood o.a.hersencellen vooral in de hippocampus, waar geheugenopslag plaatsvindt. Terwijl “being stretched” ofwel uitgedaagd worden, leidt tot aanmaak van nieuwe hersencellen. In beide gevallen voel je je tijdelijk sterker. Alleen bij stress drijf je op het systeem van je overlevingsmechanisme. Na die periode volgt vaak een periode waarin het immuunsysteem verlaagd is (bijvoorbeeld ziek worden in de eerste dagen van de vakantie), terwijl je je na een periode van gezonde uitdaging juist sterker voelt, omdat je immuunsysteem vaak een opkikker heeft gekregen.
   Met psycho-educatie krijg je inzicht in wat voor jou stress in je leven doet. Waarom bijvoorbeeld hardlopen of de sportschool stressverlagend werken. En met concrete doelstellingen, relativering en ontspanningsoefeningen voor thuis leer hoe je anders met stress om kunt gaan zonder in de overlevingsstand te staan. .

  • Verbeterde relaties

   Problemen in relaties houden zichzelf vaak in stand, omdat onze overtuigingen en reacties op elkaar vaak aanleiding zijn voor gedragspatronen die elkaar versterken.Veel mensen realiseren zich niet hoe verschillend mannen en vrouwen kunnen denken en handelen. En hoezeer bepaalde reacties te maken hebben met overtuigingen van vroeger, die misschien hier en nu verbetering van relaties in de weg staan. Zowel thuis als op het werk. De ervaring leert dat ontspanning, relativering, afstand nemen en psycho-educatie goed werken. Daarnaast worden nieuwe patronen ingeoefend.
   In de praktijk goed alternatief voor mediation als herstel van de relatie nog een optie is.

  • Verminderen van angst

   Het kan gaan om algehele angst, paniekaanvallen, gebrek aan zelfvertrouwen.
   De behandeling is gericht op ontspanning, inzicht in de werking van angst, geleide visualisatie en zonodig de-traumatisering in een veilige omgeving.
   Zie ook bij ervaring op deze website

  • Doorbreken van de depressie-cyclus

   Inzicht in de cyclus, aanpak negatieve denkstijl, slaaptips en geleide visualisatie leidt al heel gauw tot goede resultaten, zodat het leven weer plezierig en betekenisvol kan zijn. Zie ook bij ervaring op deze website

  • Behandeling van trauma

   Volgens de nieuwste methodes kan een trauma bijna even snel verdwijnen als het is opgekomen.
   De methode is veilig en “ non-intrusive” hetgeen betekent dat het hele verhaal niet hoeft te worden opgerakeld. Dit is namelijk waar de meeste mensen tegenop zien. Zie ook video Colonel Tony Chauvain

  • Woede managen

   Zowel opgekropte woede als  woede-uitbarstingen beschadigen je gezondheid, leiden tot vervroegd overlijden en brengen schade toe aan direct betrokkenen.
   Daarom is het van het grootste belang je te realiseren dat er een oplossing voor is.

  • Stop verslavingsgedrag

   Iedereen die de wil heeft om te stoppen kan met behulp van een drievoudige gedragsinterventie stoppen. Daarbij wordt ook uitleg gegeven over de reden van mogelijke terugval in oude gewoontes en hoe je daarmee kunt omgaan om toch te stoppen.

  • Verlicht medische condities

   Veel  medische klachten met onduidelijke oorzaken hebben een emotionele component. Vaak breken deze klachten door op stressvolle momenten. Dezelfde zich herhalende ziektebeelden. Visualiseren van afstand en focus op alle omstandigheden die controleerbaar zijn in plaats van de afhankelijke positie als patiënt kan in korte tijd leiden tot significante verbetering. Zie onder ervaring  op deze site en video Shona Adams over onderzoek effectiviteit van de methode.

stap-5

Bekijk de videos >>