ADHD zonder medicatie

 

ADHD zonder medicatie

 

In NRC handelsblad van zaterdag 22 februari stond een artikel over ADHD & ADD.

Daarin werd gesteld dat “effectieve behandelingen, anders dan medicatie, ontbreken”.

Dat is mijns inziens onjuist.

Zolang de oplossingen voor ADHD en ADD worden gezocht in het domein van de deficiënties en gebreken zal zogenaamde systeemblindheid ertoe leiden dat een oplossing uitblijft en mogelijke oplossingen tot  ‘alternatief” bestempeld worden.

Er is echter een methode die de oplossing heeft gezocht door zogenaamd evidence-based onderzoek te verrichten. En wat zij vond is dat ADHD en ADD talenten zijn, waarbij de rechter hersenhelft actiever is dan de linker hersenhelft. Dat wil zeggen creativiteit, intuitie, verbanden en patronen zien en metaforen ( verhalen) begrijpen.

De linker hersenhelft waarin veel kwaliteiten voor school zoals logica, taal , structuur , rationaliteit is minder actief. Het probleem doet zich vooral op het terrein van concentratie en impulsbeheersing.

 

Daniel Goleman wijst er in zijn in zijn boek Áandacht op dat de neurale gebieden voor aandacht en emotie elkaar op tal van gebieden overlappen. Dat houdt in dat emotionele kinderen onvoldoende aandacht kunnen opbrengen en dat ontspannen kinderen dat beter kunnen.

Als kinderen in deze enorm impulsrijke maatschappij (denk aan computer, televisie, verkeer, supermarkt, schoolklassen, speelplaatsen) wordt geleerd zich te ontspannen en aandacht te richten dan zullen de typische ADHD/ADD symptomen afnemen.

Omdat dit alternatief er is en ook in het buitenland bij veel kinderen werkt, lijkt het mij de moeite waard om deze weg eerst te bewandelen.

Daarmee is niet gezegd dat medicatie geen optie zou zijn, maar wel dat het de moeite waard is zo mogelijk eerst alternatieven te onderzoeken, vanwege de vele voordelen dat een kind volledige beheersing houdt over zijn creatieve brein en vanwege mogelijke bijwerkingen en lange termijn effecten.