Concentratiestoornissen en andere verschijnselen na verblijf op IC

Concentratiestoornissen en Post Traumatische Stress Stoornis na verblijf op een IC

Onderstaand artikel publiceerde ik al in maart 2013. Dit weekend 5/6 april stond in het NRC-handelsblad een artikel waarin dit probleem werd besproken en werd gesteld dat Amerikaanse onderzoekers nog niet begrijpen, waarom zoveel ex- IC- patienten na verloop van tijd depressief zijn. Lees hieronder het antwoord van een jaar geleden.

 Op 24 februari zond RKK een programma uit over de gevoelens en beperkingen die mensen ervaren na een verblijf op de IC.

Veel patiënten spreken over dromen, soms vermengt met de werkelijkheid, hallucinaties.

Als zij weer thuis zijn proberen zij de “verloren tijd” te achterhalen en alles een plaats te geven. Daarbij worden zij dan gehinderd door een combinatie van mooie en angstige herinneringen. Daar komt bij dat velen van hen last hebben van concentratiestoornissen.

 

Zonder de oplossing voor alle kwalen te kunnen aandragen, kunnen veel van die symptomen worden verklaard vanuit studies met betrekking tot droomtheorieën, hypnose en PTST van Joe Griffin, founder van het Human Givens institute.

 

Daar waar sprake is van dissociatie moet de behandeling gericht zijn op integratie.

 

En veel van die klachten kunnen dan ook worden behandeld in 2 tot 6 sessies, afhankelijk van de aard en zwaarte van de klachten.