emotie en beweging

In het bio-psychologisch model wordt fysieke beweging gezien als een essentiele stap in de ontwikkeling van de hersenstuctuur van organismen. Want door het in beweging komen ontstond de noodzaak van een controle op die beweging, het voorspellen van uitkomst en het leersysteem. Ook lijkt er een relatie te zijn tussen beweging en emotie in de ontwikkeling van de middenhersenen.
Een vermoeden voor deze stelling is dat veel mensen zich beter voelen na enige vorm van fysieke beweging. Beweging is dan ook een van de eerste adviezen ingeval van sombere gevoelens en slapeloosheid en depressie.
Een voorbeeld dat ook het omgekeerde misschien waar kan zijn, is dat veel mensen na een botox-behandeling, die de aangezichtsspieren tijdelijk verlamt, minder emoties ervaren. dus emotioneel vlakker worden, soms ook somberder.

Emoties gaan aan de beweging vooraf.

Zodra het lichaam emoties oproept en we komen in beweging dan vloeien de emoties weer weg zodra de beweging is uitgevoerd.
Je kunt dat bijvoorbeeld ervaren wanneer iemand boos wordt. Als je iemand zijn boosheid laat uitspreken vloeit de boosheid veelal weg. Als je er tegenin gaat laait de boosheid meestal op.
Daarentegen ervaren de meeste mensen pas emoties, wanneer onderdrukkingsmechanismen niet meer werken. Zoals bij schreeuwen of huilen. Maar dat wil niet zeggen dat emoties onderdrukt moeten worden. Belangrijker is dat ze herkend worden en op de juiste wijze en op het juiste moment tegen de juiste persoon worden geuit. en dat is een kunst op zich.

Agressie is een mentale beweging die naar buiten is gericht. Een verdedigingsmechanisme.
Bedroefd zijn is een mentale beweging van terugtrekking. Iets wat je eerst moet vasthouden en voelen voordat je het kunt laten gaan. Lust is het bewegingspatroon van ergens naartoe trekken. Angst daarentegen is het patroon van vluchten.
Afkeer is de emotie van wegduwen. nee-zeggen. Die emotie wordt vaak weggedrukt door de aangeleerde houding om beleefd te blijven. Sociale acceptatie. Speelt vaak bij een burn-out situatie.
Blijdschap is een patroon van openheid en ontspanning, waarna je weer over kunt schakelen naar een volgende emotie.
De Romeinen wisten het misschien al. Het woord “emotie” stamt af van het woord “emovere”, dat betekent beweging veroorzaken.

Opvallend is dat bij mensen met het Asperger-syndroom deze emoties eerder worden gevoeld, maar niet als zodanig worden herkend bij zichzelf of anderen.

Emoties leren herkennen en gebruiken is een van de methoden om een voller leven te leiden.

Dus .. als je meer wilt leren over emoties, kom dan langs voor een vrijblijvend gesprek.