Het schoolsysteem, een overweging

Er was eens een maatschappij, die behoefte had aan structuur.
De mensen ontwierpen toen een school, waar de kinderen zich zo goed mogelijk konden voorbereiden op de toekomst.
Dus werd er een curriculum bedacht, dat zoveel mogelijk aan dat doel beantwoordde.
Het curriculum hield in dat de kinderen 8 uur per dag stil moesten zitten en moesten doen wat van overheidswege was bedacht en werd gecontroleerd. De kinderen die 1 tot 12 maanden in leeftijd verschilden moesten allemaal in dezelfde klas zitten. De taal en de geschiedenis van de taal was belangrijk, ook al was dat niet meer de taal die buiten de school werd gesproken. Iedereen moest hetzelfde leren ook al zouden ze later hele verschillende werkzaamheden gaan doen. Aan veel belangrijke eigenschappen zoals creativiteit, zelf dingen uitvinden, veel met anderen praten en samenwerken, met emoties kunnen omgaan, constructies uitdenken en maken werd geen aandacht besteed. En datgene waar iemand niet goed in was, daar moest ie extra les in krijgen, in plaats van meer te mogen doen van waar iemand wel goed in was.
En als je een fout maakte dan kreeg je als straf een lager cijfer, in plaats van een beloning voor alles wat je wel goed had, met de stimulans om de rest er nog bij te leren.
Je begrijpt dat er steeds meer kinderen uitvielen.
En toen dat gebeurde zei de maatschappij ; “laten we weer eens kijken waarom we ook alweer waren begonnen met die school.
O ja, om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst”. En toen de maatschappij zich dat realiseerde veranderde alles….