nieuwe blik op emoties

Emotie als functioneel bewegingspatroon.

In het bio-psychologisch model wordt beweging gezien als een essentiele stap in de ontwikkeling van de hersenstuctuur van organismen. Want door het in beweging komen ontstond de noodzaak van een controle op die beweging, het voorspellen van uitkomst en het leersysteem en het reguleren van emoties. De ontwikkeling van de middenhersenen.
Een van de bewijzen voor deze stelling is dat veel mensen na een botox-behandeling, die de aangezichtsspieren tijdelijk verlamt, minder emoties ervaren. dus emotioneel vlakker worden, soms ook somberder.
Een ander bewijs voor deze stelling is dat veel mensen zich beter voelen na enige vorm van beweging. Beweging is dan ook een van de eerste adviezen ingeval van sombere gevoelens en slapeloosheid en depressie.
Emoties gaan aan de beweging vooraf. Daarentegen ervaren de meeste mensen pas emoties, wanneer onderdrukkingsmechanismen niet meer werken. Zoals bij schreeuwen of huilen. Maar dat wil niet zeggen dat emoties onderdrukt moeten worden.
Ze moeten veeleer, zoals Plato al opperde gekend en beteugeld worden. Zoals je een paard goed moet kennen om het ook goed te kunnen mennen.
Zodra het lichaam emoties oproept en we komen in beweging , dan vloeien de emoties weer weg zodra de beweging is uitgevoerd.
Pas wanneer we ergens tegen opbotsen, zodat de beweging wordt stopt, ontstaat emotie zoals bijvoorbeeld agressie.
Agressie is een bewegingspatroon dat naar buiten is gericht. Een verdedigingsmechanisme.
Bedroefd zijn is een beweging van terugtrekking. Iets wat je eerst moet vasthouden en voelen voordat je het kunt laten gaan. Lust is het bewegingspatroon van ergens naartoe trekken. Angst daarentegen is het patroon van vluchten.
Afkeer is de emotie van wegduwen. nee-zeggen. Die emotie wordt vaak weggedrukt door de aangeleerde houding om beleefd te blijven. Sociale acceptatie. Speelt vaak bij een burn-out situatie.
Blijdschap is een patroon van openheid en ontspanning, waarna je weer over kunt schakelen naar een volgende emotie.
De Romeinen wisten het misschien al. Het woord “emotie” stamt af van het woord “emovere”, dat betekent beweging veroorzaken.

Opvallend is dat bij mensen met het Asperger-syndroom deze emoties eerder worden gevoeld, maar niet als zodanig worden herkend bij zichzelf of anderen.

Emoties leren herkennen en gebruiken is een van de methoden om een voller leven te leiden.

Dus .. als je meer wilt leren over emoties, kom dan langs voor een vrijblijvend gesprek.